Een voorbeeld van een risicobeoordeling conform NEN-EN-ISO 80079-36