Zoek
Sluit dit zoekvak.

Monstername.nl

Betrouwbare monstername uit een (aseptisch) proces of systeem is een uitdaging. Foutief bemonsteren kan een monster opleveren dat niet representatief is met de nodige problemen en onvoorziene kosten van dien. Het kan leiden tot afkeur van een batch. Om nog maar niet te spreken over het extra werk voor productie- en laboratoriummedewerkers. Een goede en betrouwbare monstername is essentieel. Het geeft een reële reflectie van de condities van het product in een proces of systeem.

Don’t gamble with your sample
Onder het motto “Don’t gamble with your sample” is HITMA Groep een platform gestart dat geheel in het teken staat van monsternametechnologie. Specialisten van HITMA vestigen hiermee de aandacht op het belang van betrouwbare monstername. Op basis van de uitkomst van een monsteranalyse worden tenslotte belangrijke beslissingen genomen m.b.t. de kwaliteit en veiligheid van een proces en/of eindproduct. Meer kennis van monsternametechnologie en het gebruik van de juiste monsternamesystemen leveren kwaliteitsvoordelen en kostenbesparing op in o.a. de farmacie en voedingsmiddelen- en procesindustrie.

BEDRIJFSNAAM:
Monstername.nl
ADRES:
Postbus 175
POSTCODE:
1420 AD
PLAATS:
Uithoorn
LAND:
Nederland
TEL. NUMMER:
+31 (0)297 514666
FAX NUMMER:
+31 (0)297 514777

Informatie aanvragen

Uitgelichte video