Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Accuraat vocht meten in bulkgoederen

Accuraat vocht meten in bulkgoederen
TEWS Elektronik biedt passende oplossingen voor het meten van vocht die beantwoorden aan de complexe uitdagingen waar producenten van bulkgoederen mee te maken krijgen.

De vochtanalyzers van TEWS staan garant voor een betrouwbare en accurate meting. De analyzers meten onafhankelijk van bulkdichtheid, afmeting, kleur en massa en zowel aan de oppervlakte als in de kern van het product. Met deze innovatieve sensoren kunnen ook schurende materialen gedurende lange termijnen worden gemeten.

NIR- of microwave analyzer

Vochtmetingen in bulkstromen worden veelal uitgevoerd met NIR- of microwave-analyzers. Vocht meten met microgolven is een contactmeting, waardoor de sensoren snel kunnen slijten bij schurende materialen. Een NIR- analyzer is geen contact meting, maar is gevoelig voor omgevingslicht, structuur- en kleurveranderingen. Ook meten zij vocht vooral aan de oppervlakte van het product. De NIR-meting is daarom vooral geschikt in een omgeving die nauwelijks verandert.

De microwave-analyzer kent de nadelen van een NIR-meting niet. Een microwave-analyzer meet niet alleen het vocht aan de oppervlakte van het product, maar ook het vocht in het product. Feitelijk wordt de hoeveelheid water per volume-eenheid bepaald. Dit levert echter nog niet het juiste vocht percentage op. De hoeveelheid product per volume-eenheid kan immers variëren afhankelijk van de bulkdichtheid. Om het vocht massapercentage te bepalen, is het dus nodig om de hoeveelheid water per volume-eenheid te delen door de hoeveelheid product per volume-eenheid, ofwel de bulkdichtheid.

Bulkdichtheid niet lineair afhankelijk van de hoeveelheid vocht

De bulkdichtheid wordt in vrijwel alle analyzers langs indirecte weg vastgesteld. Echter veel vochtanalyzers gaan er vanuit dat de bulkdichtheid lineair afhankelijk is van de hoeveelheid vocht. Daar gaat het verkeerd, want bij veel producten is dat niet het geval. Bij sommige producten zwellen de deeltjes bij hogere vochtpercentages waardoor de stapeldichtheid en dus de bulkdichtheid verandert. Een voorbeeld is het gedrag van zand; het volume van een bepaalde massa gestort zand is zeer afhankelijk van het vochtgehalte, maar zonder dat sprake is van een lineair verband. Dit niet-lineaire gedrag is bijvoorbeeld bij de betonindustrie een uitdaging; een geringe afwijking in de samenstelling kan de levensduur van beton sterk verkorten.

Bulkdichtheid kan ook sterk variëren bij een grote spreiding in deeltjesgrootte. Niet alleen op micro- maar ook op macroschaal. Scherven van glas of keramiek kunnen sterk in grootte en vorm verschillen. Hierdoor is de bulkdichtheid niet constant en is een indirecte meting vaak niet representatief voor de hele batch.

Vochtmeting onafhankelijk van korrelgrootte, bulkdichtheid, kleur en massa

De microwave-analyzer van TEWS Elektronik meet het vochtpercentage en de bulkdichtheid in één meting waardoor deze compenseert voor variaties in de bulkdichtheid. De meting is onafhankelijk van de (bulk)dichtheid, afmeting (korrel- of scherfgrootte en vorm) en massa. Dit systeem gaat er dus niet vanuit dat de bulkdichtheid lineair afhankelijk is van de hoeveelheid vocht. Ook is het vochtpercentage niet afhankelijk van de afmeting van de gebruikte grondstoffen of korrelgrootte. Hierdoor kunt u veel nauwkeuriger de vochtpercentage bepalen van uw producten, ook in-line en kunt u beter uw proces beheersen.

Een belangrijke tweede uitdaging bij het meten van vocht in schurende materialen, is het feit dat het mengsel de sensoren van de analyzers zeer snel kunnen beschadigen. Het schuren van bijvoorbeeld zand of grind kan ervoor zorgen dat de sensoren al binnen enkele maanden versleten zijn. TEWS ontwikkelde een in-line analyzer, waarbij het product in een buisvormige cilindrische sensor gestort wordt en weer geleegd in een cyclus van twee tot drie keer per minuut. Zo wordt de sensor minder belast door de flow. Deze sensor wordt geplaatst in een bypass.

Deel dit bericht

Dit artikel is gepubliceerd door

Inventech helpt organisaties om de kwaliteit van hun producten significant te verbeteren en ze duurzaam, efficiënt en kostenbesparend te produceren. Met onze hoogwaardige producten, inventieve oplossingen en service gerichte aanpak zijn we een betrouwbare (kennis)partner...

Gerelateerde berichten