Diervoeder

Wat is diervoeder?

Definitie diervoeder – Onder diervoeder wordt verstaan al het voer voor dieren. Diervoeder kan worden samengesteld door ingrediënten van plantaardige en dierlijke oorsprong, afgeleide producten van hun industriële verwerking, bestemd voor dierlijke voeding.

Definitie mengvoeder (of samengesteld voer) – De verzamelnaam voor droge diervoeders die uit verschillende ingrediënten zijn samengesteld.

De productie van mengvoeder is hoofdzakelijk bestemd voor varkens (ca. 40%), rundvee (ca. 30%), pluimvee (ca. 25%) en diversen (ca. 5%). Daarnaast is er ook krachtvoer op mengvoederbasis voor paarden, schapen, konijnen etc.

Diervoeder producenten Nederland

Diervoeder producenten in Nederland produceren mengvoeders, additieven/premixen, en overige voederproducten aan veehouders in Nederland. Veel diervoeder producenten in Nederland zijn de laatste jaren overgenomen en gefuseerd. Het is een branche met dunne marges die het dus moet hebben van de grote volumes.

Binnen de diervoederindustrie vertoont het productieproces per bedrijf grote gelijkenis.

Het mengvoer wordt meestal geproduceerd in de vorm van brokken, welke worden gevormd door persen of extrusie.

Het productieproces kan als volgt worden uitgelegd:

 1. Aanvoer grondstoffen
 2. Grondstoffeninname
 3. Samenstelling van recepten
 4. Doseren
 5. Malen
 6. Mengen
 7. Zeven
 8. Korrelperserij
 9. Drogen
 10. Transport en bulkaflevering

Diervoeders bestaan uit verschillende grondstoffen die we voornamelijk in 3 categorieën kunnen onderverdelen:

 • Producten uit de nevenstromen (50%)
 • Granen (45%)
 • Mineralen en vitaminen (5%)

Nevenproducten / Producten uit de nevenstromen

Onder producten uit nevenstromen vallen bijproducten afkomstig uit de voedingsmiddelenindustrie, de olie-industrie, de biobrandstoffenindustrie, de maalderij-industrie, de suikerindustrie, de brouwerij-industrie, en dierlijke bijproducten.

De schaalgrootte van veehouderijen blijft toenemen. De behoefte aan efficiënte en flexibele procesoplossingen in de mengvoederindustrie groeit daardoor eveneens.

Diervoeder producenten hebben te maken met allerlei regels op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid en milieu.
Voorbeelden hiervan zijn:

HACCP-systeem – Het HACCP-systeem (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een voedselveiligheidssysteem. Bedrijven die met voedsel omgaan voorkomen hiermee dat de veiligheid van ons eten in gevaar komt. Van elke fase in de productie brengt het bedrijf in kaart wat er fout kan gaan en hoe dit kan worden voorkomen.

GMP Plus certificering – De productie van gezond diervoeder is de gedeelde verantwoordelijkheid van de hele keten. Met het GMP+ certificatieschema laten bedrijven zien veilig en duurzaam te werken. Daarnaast kunnen zij een beroep doen op de kennisbronnen en trainingen van GMP+ International.

Er wordt steeds meer inzicht verkregen in hoe en wat er moet worden gevoerd aan verschillende soorten vee om hun gezondheid en groei optimaal te ondersteunen, en technologische processen zijn daarbij van wezenlijk belang.

Er zijn meerdere innovaties waardoor diervoeder en voederprocessen blijven verbeteren:

 • Verbeterde regeltechniek en voeder-formuleringssoftware
 • Nieuwe procestechniek verhoogt algemene voedingswaarde van voeder
 • Gebruik maken van alternatieve eiwitrijke grondstoffen zoals algen en insecten

Schrijf je in en ontvang ons nieuws

Mis, net als 10000+ andere lezers, niets meer van de (technische) ontwikkelingen binnen de stortgoed-verwerkende industrie (gratis!).

Door je aan te melden voor onze lijst, ga je akkoord met onze voorwaarden.

Berichten over Diervoeder

Uitgelichte video

Evenementen

Events