Diervoeder

Feed being processed in a millWat is diervoeder?

Definitie diervoeder - Onder diervoeder wordt verstaan al het voer voor dieren. Diervoeder kan worden samengesteld door ingrediënten van plantaardige en dierlijke oorsprong, afgeleide producten van hun industriële verwerking, bestemd voor dierlijke voeding.

Definitie mengvoeder (of samengesteld voer) - De verzamelnaam voor droge diervoeders die uit verschillende ingrediënten zijn samengesteld.

Berichten over Diervoeder