Zoek
Sluit dit zoekvak.

Meststoffen

kunstmestDe landbouwsector in Nederland staat voor grote uitdagingen. De marges voor de boeren zijn laag en de roep om verder te verduurzamen wordt steeds sterker.

Hoge maar verantwoorde productiviteit per hectare met zorg voor een vitale bodem en biodiversiteit eist het zorgvuldig en gecombineerd gebruik van onbewerkte organische mest aangevuld met hoogwaardige bewerkte meststoffen – kortom de kunst van het bemesten.

Kunstmest (of anorganische mest) is een middel van (meestal) niet-biologische oorsprong dat wordt toegevoegd aan de bodem grond, ter bevordering van de groei van gewassen.

kunstmest

De productie van minerale meststoffen (kunstmest) kost veel energie en is milieubelastend. Kunstmest is oplosbaar in water en zo makkelijk en snel opneembaar voor de plant. Bij de opname van water wordt de plant gedwongen alle voedingselementen uit de kunstmest op te nemen.

Een organische meststof is een middel van biologische oorsprong, gewonnen uit uitwerpselen van dieren en (gefermenteerde) resten van planten en dieren. De organische meststoffen worden door het bodemleven omgezet in opneembare voeding voor de plant.

Kunstmest en organische mest hebben beide hetzelfde doel: de bodem aanvullen met stoffen om optimale groei van gewassen te bevorderen. Kunstmest werkt over het algemeen sneller dan organische mest. In de biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest.

Kunstmeststoffen kunnen bestaan uit een enkel element (enkelvoudige meststoffen) of een mengsel van elementen (de meervoudige meststoffen).

De hoofdelementen van kunstmest zijn stikstof, fosfor, kalium, calcium, zwavel en magnesium. De sporenelementen zijn de metalen ijzer, zink, koper, molybdeen, boor en mangaan. Stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) zijn de belangrijkste elementen waaruit kunstmest bestaat.

vermenging centrale

Een complete samengestelde meststof zou alle 12 elementen moeten bevatten voor een goede plantengroei. Deze complete samengestelde kunstmest is belangrijk voor een goede plantengroei.

Kunstmest kan in een vaste vorm (korrel, kegel en meelvorm) of als vloeibare mest voorkomen.

De producenten en distributeurs van meststoffen werken actief samen met landbouwbedrijven om verdere kennis op te doen over:

  • Effectievere toepassing van meststoffen
  • De productie met alternatieve duurzame grondstoffen
  • Schaalvergroting van voedselproductie en de relatie tot kringlooplandbouw

De handling en opslag kan een grote invloed hebben op de kwaliteit van bulkmeststoffen. Hierdoor is het belangrijk om hiermee bewust om te gaan. Daarnaast moeten er de juiste veiligheidsmaatregelen getroffen worden tijdens het werken met meststoffen.

 

Bij de productie van minerale meststoffen (kunstmest) wordt er specifiek op gelet dat de agrariër een product met de juiste gehaltes krijgt, dat hij breed en nauwkeurig kan strooien.

kunstmest bedrijven

Het is belangrijk om goed inzicht te krijgen in welke voedingsstoffen een specifiek gewas vraagt en welke meststof daar op basis van de samenstelling bij past.

Ook dient er een afweging te worden gemaakt welke meststof qua toepassing en efficiëntie het meest geschikt is voor de situatie.

Minerale meststoffen zijn op kunstmatige wijze geproduceerd. Het zijn veelal synthetische, milieuvreemde stoffen. Kunstmest bevat een hoge concentratie aan zouten.

Bij een correcte handling volgens wet- en regelgeving zijn kunstmeststoffen volkomen veilig. Minerale meststoffen kunnen namelijk niet spontaan exploderen of branden. Daarnaast zijn ze niet giftig. Echter bij verhitting kunnen minerale meststoffen ontleden, waarbij giftige gassen vrij kunnen komen.

Schrijf je in en ontvang ons nieuws

Mis, net als 10000+ andere lezers, niets meer van de (technische) ontwikkelingen binnen de stortgoed-verwerkende industrie (gratis!).

Door je aan te melden voor onze lijst, ga je akkoord met onze voorwaarden.

Berichten over Meststoffen

Experts for Meststoffen

Als Sales Manager bij Foeth is Michel Terlouw enthousiast over internationale handel en blinkt hij uit in het vinden van de perfecte match voor elke klant. In een bedrijf als Foeth zijn mensen met een gedegen technische achtergrond echt onmisbaar. Klanten van over de hele wereld komen onze uitgebreide voorraad gebruikte machines bekijken en het is essentieel om nauw samen te werken met elke klant om te bepalen welke machine het beste past bij de beoogde toepassing. Michel is gepassioneerd door het samenwerkingsproces om samen met de klant de ideale machine te vinden, omdat dit aansluit bij onze missie. Het streven naar de perfecte oplossing geeft niet alleen voldoening, maar draagt ook bij aan het bevorderen van duurzaamheid binnen de industrie.
Lees meer
Sinds 2010 Directeur-Eigenaar van Optyl en meer dan 15jaar ervaring in de analyse branche. Als solide partner in het stof en stofmeting segment, bied Optyl verschillende oplossingen voor uw stofprobleem met de nadruk op meten en kwantificeren. Niet enkel op een bureau kom je hem tegen maar zeer zeker in the field en op de schoorstenen om samen met de klant een oplossing uit te werken. Engineering en ontwikkeling worden persoonlijk door hem geleid en begeleid.
Lees meer

Uitgelichte video

Evenementen

Events