Zoek
Sluit dit zoekvak.

HDN

VISIE HDN

Door diverse recalls in de afgelopen jaren, vanwege gezondheidsklachten als gevolg van het eten van besmette producten, is er een maatschappelijke discussie ontstaan omtrent het stellen van steeds hogere eisen en controle aan de voedselketen van producent naar consument. Het gevolg is dat de producent van voedingsmiddelen zich eveneens kritisch opstelt naar haar toeleveranciers. Zij zoekt niet uitsluitend de oorzaak in haar eigen productieprocessen c.q. -middelen en procedures, maar legt duidelijk ook de juridische/maatschappelijke verantwoordelijkheid bij ontwerpers en bouwers van machines en procesinstallaties.

Resumerend mag men vaststellen dat de “Voedingsmiddelen Branche” thans te maken heeft met voorgeschreven specificaties die (sterk) verouderd, onduidelijk, onvolledig zijn en niet conform de Europese regelgeving. Een persoonlijke interpretatie van willekeurig vastgestelde normen en richtlijnen zorgt zeker niet voor de gewenste transparantie en is derhalve van cruciale importantie voor de voedselveiligheid in Nederland en Europa.

MISSIE HDN

Het “Platform HDN” verschaft duidelijkheid in het labyrint van Europese normen en richtlijnen met betrekking tot ontwerp en bouw van machines en procesinstallaties in de voedingsmiddelenindustrie. Hiermee wordt de voedselveiligheid in onze samenleving nu en in de toekomst gewaarborgd. Daarnaast heeft de Nederlandse voedingsindustrie aangegeven om een voortrekkersrol te willen blijven spelen door het verder ontwikkelen van specifieke richtlijnen in het platvorm HDN, bovenop de Europese regelgeving.

HDN
BEDRIJFSNAAM:
HDN
ADRES:
Einsteinbaan 1
POSTCODE:
3439 NJ
PLAATS:
Nieuwegein
LAND:
Nederland
TEL. NUMMER:
+31 30 – 605 33 44

Informatie aanvragen

Producten van HDN

Uitgelichte video

Evenementen

Events