Bedrijven moeten zich voorbereiden op groei wereldbevolking