In-line karakterisering in polymerisatieprocessen loont