Solea verwijdert metaalverontreinigingen uit sojapoeder residu met een magneet