Beperken van statische ontladingen in de poederverwerkingsindustrie