Continue meting van stofconcentratie verkleint kans op stofexplosie