M.I.P. – silo van 425m³ op weegcellen voor natuursteenbedrijf