Search
Close this search box.

Dinnissen introduceert wereldwijde primeur: unieke automatische vaten-leger voor giftige/explosieve poederachtige producten

automatische vaten-leger
4 sep 2018  |
SEVENUM - In het kader van persoonsbescherming en een veiligere werkplek kwam er medio 2015 vanuit een bestaande Dinnissen-relatie een bijzonder verzoek. De vraag was of er meegedacht kon worden over het engineeren van een nieuwe oplossing voor het automatisch legen van vaten. Het betrof hier 200 dm³ drums, voorzien van giftige/explosieve poederachtige producten. Bij deze bestaande relatie werden de vaten weliswaar al machinaal gelegd. Echter, tijdens het legen van deze vaten moesten de medewerkers gasmaskers dragen, wat zeker voor langere tijd zeer onwenselijk is.

In de loop van 2016 gingen de specialisten van Dinnissen aan de slag. In samenspraak en geregeld nauw overleg met de opdrachtgever werd er een volledig 3D-geanimeerde pre-engineering ontwikkeld om zo de eerste concepten te kunnen voorleggen.

Enthousiast!

De eerste concepten werden met dermate veel enthousiasme ontvangen dat eind 2016 de opdracht richting Dinnissen werd verstrekt. Het begin van een enerverend proces bestaande uit aanpassingen, verbeteringen, unieke innovaties en frequent overleg met de opdrachtgever.

Gereed voor eerste test

automatische vaten-legerBegin 2018, na ruim een jaar ontwikkelen, testen en verbeteren, was de wereldwijde primeur van deze werkelijk unieke automatische vaten-leger een feit. Het proces begint bij de aanvoer van de gesloten vaten, die via de operator op de rollenbaan worden geplaatst. Na het ‘vrijgeef-signaal’ en de bevestiging dat de installatie gereed staat wordt het vat richting de eerste cabine getransporteerd.

Opening vat: eerste deel

Bij de eerste handeling wordt het deksel geheel automatisch met een speciaal kopstuk van het vat gedrukt, waarna het deksel in dit kopstuk vastgeklemd blijft zitten. Het vat verdwijnt via een sluis richting de tweede cabine. Ondertussen wordt het vastgeklemde deksel uit het kopstuk gedrukt en op een andere transportband geplaatst. Het zojuist verwijderde deksel wordt vervolgens naar een aparte cabine vervoerd en daar met een neutrale vloeistof gereinigd, zodat deze na de reiniging zonder gevaar uit de installatie kan worden verwijderd.

Inliner: tweede deel

Vanuit de eerste cabine is, ná verwijding van het deksel, het vat in de tweede cabine aangekomen. Omdat in sommige gevallen de vaten zijn voorzien van een separate ‘inliner’ (een – veelal – kunststof hoes aan de binnenzijde van het vat) moest er een voorziening komen dat de operator deze eenvoudig kan verwijderen. Daarom is deze tweede cabine voorzien van een speciaal luik, dat niet alleen toegang biedt om de inliner te verwijderen maar tevens gelegenheid geeft om eventuele poederrestanten eenvoudig te verwijderen. Om de toegankelijkheid en werkbaarheid verder te optimaliseren staat het vat op een speciaal ontwikkelde draaitafel, zodat de operator snel en efficiënt kan werken.

Vat legen

automatische vaten-legerNa de voorgaande handeling wordt het nog altijd gevulde vat via een andere rollenbaan richting de derde cabine getransporteerd. Hier wordt het vat ingeklemd door een grijparm, die het vat draait en leegt. Op uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever is deze grijparm traploos met behulp van een tweehandsbediening door de operator zélf bedienbaar. Een groot voordeel. Immers, hierdoor kan de operator al draaiende in het vat kijken. En beoordelen of het gebruik van een speciaal hiervoor gepositioneerde ‘klopper’ nodig is om eventuele poederresten uit het vat te kloppen. Mogelijke poederbrokken worden ondertussen verkleind met behulp van een zelf ontwikkeld breekmes.

Zowel de eventuele inliner als het gestorte poeder vervolgen via de rollenbaan hun weg, waarbij de inliner geheel automatisch richting de shredder wordt afgevoerd en versnipperd. Omdat deze snippers nog vervuild kunnen zijn met het giftige/explosieve restproduct, worden deze in een speciale container opgeslagen die uiteindelijk wordt afgevuld met een reinigende vloeistof. Na een bepaalde tijd wordt deze vloeistof afgetapt en kunnen de snippers opnieuw worden verpakt en veilig worden afgevoerd.

Laatste stap: vat schoonmaken

Na legen wordt het vat met dezelfde tweehandsbediening weer teruggedraaid naar de startpositie en via de rollenbaan naar de reinigingscabine getransporteerd. Hier wordt het vat volledig automatisch ingeklemd, gelift, omgedraaid, in de gewenste reinigingspositie gebracht en met een grote hoeveelheid vloeistof uitgespoeld, vervolgens met perslucht droog geblazen en weer terug op de rollenbaan geplaatst, waarna het via een beveiligd luik weer volledig automatisch schoon wordt vrijgegeven.

Additionele veiligheid

automatische vaten-legerOmwille van additionele veiligheid wordt elke cabine beschouwd als een op zichzelf staande ruimte, die door eigen automatische deuren, dan wel luiken veilig afsluitbaar zijn. Indien gewenst heeft de operator bij explosiegevaarlijke producten de mogelijkheid om in elke cabine stikstof te injecteren, waarmee de kans op een mogelijke explosie direct wordt geëlimineerd. Tevens is de installatie voorzien van een ingebouwde luchtdroger inclusief filters die voorkomen dat dampen zich in de installatie kunnen verspreiden. Zeker zo innovatief is de permanent aanwezige onderdruk zodat er geen giftige/explosieve dampen kunnen ontsnappen wanneer de vaten worden in- of uitgevoerd.

Vanzelfsprekend zijn ook de complete elektronische besturing en monitoring inclusief visualisaties vanuit Dinnissen zelf ontwikkeld en geïmplementeerd. Al met al een technisch hoogstandje dat wereldwijd veel aanzien zal opleveren.

Deel dit bericht

Dit artikel is gepubliceerd door

Bij Dinnissen Process Technology zijn we er trots op dat we wereldwijd bekend staan om onze expertise, kwaliteitsproducten en innovatieve oplossingen op maat. We zijn nog trotser, dat onze klanten en medewerkers weten dat ze...