Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Toepassing van Freko-Foam op biomassa

Toepassing van Freko-Foam op biomassa
6 jul 2023  |
Over de hele wereld wordt een steeds groter deel van de totale energieproductie opgewekt door biomassacentrales. Biomassa is in korte tijd een serieus alternatief geworden voor andere, meer traditionele bronnen van energieopwekking, zoals steenkool. Op deze manier zijn biomassacentrales een belangrijk onderdeel geworden van de energietransitie.

De grootste bron van biomassa-energie is hout & houtresten. Of het nu gaat om houtsnippers, pellets of andere soorten biomassa, er ontstaat bij de verwerking, versnippering en/of opwaardering een aanzienlijke hoeveelheid stof. Langdurige of herhaalde blootstelling aan dit -relatief fijne- biomassastof heeft een negatief effect op de gezondheid. Biomassastof is kankerverwekkend: deze soort stof bevordert de carcinogenese en bevordert daardoor de vorming van kankercellen.

Daarnaast is het een feit dat stof afkomstig uit biomassaverwerkingspunten, zoals energiecentrales of recyclingfaciliteiten, kilometers vervliegt en zich op deze manier over de omliggende gebieden verspreidt. Afgezien van de gezondheidsproblemen die dit veroorzaakt, is er ook een aanzienlijk verlies van product. In de loop der jaren heeft stofbestrijdingsspecialist Wuvio een reeks oplossingen ontwikkeld die specifiek ingezet kunnen worden voor de stofbestrijding bij biomassa.

Wat is de oplossing die Wuvio ontwikkeld heeft om biomassa (fijn)stof te binden? De basis voor Wuvio’s oplossing is de toepassing van Wuvio’s actieve droge schuimoplossing Freko-Foam. Deze oplossing wordt zo dicht mogelijk bij de bron van de stofvorming ingezet, vaak is dat aan het begin van het produktieproces. Voorbeelden hiervan zijn plekken in het proces waar materiaal verkleind wordt of valpunten van lopende banden. Afhankelijk van de situatie wordt Freko-Foam ook op de lopende banden zelf toegepast. Het succes van de inzet van Freko-Foam is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van het schuim. De -vaak volledig geautomatiseerde- technische installatie zorgt voor de perfecte condities om constant schuim aan te kunnen brengen. Een juiste balans tussen onder andere de hoeveelheid water, (pers)lucht en schuimoplossing creëert een volumineuze schuimlaag die als het ware dient als bindmiddel van het droge materiaal. Om produkt optimaal aan te brengen is ook de positionering van de sproeibalk met daarop de nozzles van groot belang.

Afhankelijk van de concentratie Freko-Foam blijft enkele dagen actief op het materiaal, op die manier krijgen de stofdeeltjes geen kans om zich in de omgeving te verspreiden en blijft het produktieproces zo veel als mogelijk stofvrij. Een volledig stofvrij proces bestaat niet, maar een significantie vermindering van stof emissie is weldegelijk bereikbaar.

De inzet van Freko-Foam levert naast stofreductie ook een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid water in het produktieproces op. Deze waterbesparing zorgt voor een verlaging van de kosten, maar zorgt er ook voor een lager vochtgehalte in het materiaal, zodat de (calorische) waarde van biomassa niet wordt aangetast.

De schuimoplossing van Wuvio heeft een aantal voordelen ten opzichte van het spuiten van water, omdat het product:

  • kan worden toegepast met behulp van bestaande / standaard sproeiers en sprinklers;
  • het waterverbruik met 80% terugdringt;
  • stofemissies met 90% worden verlaagd;
  • 100% biologisch afbreekbaar is en daarnaast onschadelijk is voor het aquatisch milieu;
  • 100% veilig is voor mens en milieu.

Installaties:

Wuvio richt zich op om een volledig geïntegreerde en op maat gemaakte oplossing aan te bieden zodat aanbrengen van de additieven een makkelijke handeling wordt. Onze installaties zijn gebouwd om duurzaam in zware, industriële omgevingen te kunnen functioneren. De apparatuur wordt afgestemd op wensen van de klant en kan volledig geautomatiseerd en geïntegreerd in het verwerkingsproces worden.

Onze klanten kunnen kiezen uit diverse types van apparatuur:

  • Foam doseer-meng unit: voor het aanbrengen van Freko-Foam,
  • Nevelkanonnen in combinatie met water oppervlaktespanning verlagend product;
  • Hogedruk vernevelingsinstallaties

Deel dit bericht

Dit artikel is gepubliceerd door

Plant Partner is een moderne organisatie die is ontstaan vanuit de toenemende vraag voor duurzame innovaties voor de industrie. Middels onze unieke combinatie van baanbrekende artificial intelligence en jarenlange ervaring selecteren wij de meest geschikte...

Gerelateerde berichten