Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De 7 belangrijkste aandachtspunten voor industriële afvulsystemen

De 7 belangrijkste aandachtspunten voor industriële afvulsystemen
26 mei 2022  |
Afvulsystemen voor de bulkindustrie komen in vele soorten en maten. Hieronder leest u de 7 belangrijkste aandachtspunten bij het selecteren van een passend afvulsysteem.

1.    Explosiegevoeligheid

Wilt u poederachtige substanties, ethanolhoudende producten of (vloeibare) gassen wegen en afvullen? Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen ligt explosiegevaar op de loer. Dit heeft te maken met de opbouw van statische energie. Hierdoor kan een vonk afkomstig van een elektronische component al explosies veroorzaken. In productieomgevingen met een verhoogd risico op explosies moet het geheel aan afvul- en weegapparatuur daarom zijn voorzien van een ATEX-certificaat voor aantoonbaar veilig gebruik. Meer over (het belang van) ATEX leest u hier.

2.   Beweegmogelijkheid

Afvulprocessen gaan gepaard met beweging. Houd rekening met onderstaande punten ter voorkoming van (te grote) afwijkingen:

 • Door load cellen te voorzien van rubberen trilbuffers worden trillingen opgevangen zodat er geen sprake is van onder- of overwaarderingen;
 • Gebruik een flexibele manchet bij de aansluiting richting de menger, silo of bunker;
 • Houd voldoende ruimte aan tussen wegende en niet-wegende gedeeltes, zodat het wegende gedeelte vrij kan wegen.

3.   Machinerietype

Afvulsystemen zijn onder te verdelen in twee categorieën, namelijk:

 • Volumetrische afvulinstallaties.Deze systemen zijn gebaseerd op een zelfaanzuigende cilinder of telwerk met pomp. Volumetrische afvulinstallaties worden met name ingezet voor het afvullen van dunne tot pasteuze vloeistoffen;
 • Gravimetrische afvulinstallaties. Deze systemen wegen het exacte gewicht door middel van een afvulklep die boven het wegende gedeelte is gepositioneerd (meer hieronder bij kopje ‘Afvulsnelheden’). Om twee redenen geniet gravimetrisch afvullen de voorkeur bij industriële toepassingen: (1) de aanzienlijk hogere nauwkeurigheid en (2) de ongevoeligheid voor temperatuurschommelingen (dit is bij volumetrisch afvullen een issue).

4.   Afvulsnelheden

Afvulsystemen zijn uitvoerbaar met meerdere vulsnelheden (zowel grof- als fijndosering). Dit kan gerealiseerd worden met een frequentieregelaar. Doseren kan op drie manieren:

 • Door middel van een opvoerschroef- of band die ervoor zorgt dat het product in beweging komt;
 • Via een afvulklep met verschillende openingsstanden. Deze doseermethode werkt met pulserende signalen, waarbij na het voltooien van een vooraf gedefinieerd aantal cycli het gewenste afvulgewicht bereikt wordt;
 • Door middel van trilgoten.

5.    Weegprincipe

Naast het type machinerie wordt ook onderscheid gemaakt tussen positief en negatief wegen:

 • Positief wegen is de gangbare manier van wegen voor afvulsystemen vanwege de hoge nauwkeurigheid. Bij positief wegen wordt de gewichtstoename gemeten;
 • Negatief wegen is een alternatieve weegvorm die vaak wordt ingezet wanneer het te wegen en af te vullen product niet eenvoudig op het wegende gedeelte gepositioneerd kan worden, bijvoorbeeld omdat het te volumineus is of er met zeer hoge capaciteiten gewerkt wordt. Bij dit weegprincpe wordt eerst het totaalgewicht van de bunker waar het product in zit gewogen en vervolgens de gewichtsafname gemeten om het afvulgewicht te bepalen.

6.   Hoeveelheid (en type) load cellen

Het benodigde type load cell (en het aantal) verschilt per applicatie en de gewenste capaciteit:

 • Bij lagere capaciteiten komt men al snel uit bij een enkele single point load cell op basis van buigstaven, die excentrische krachten meet. Zo kan één exemplaar van de 100 kg uitvoering van de Flintec PCB load cell per 5 gram nauwkeurig wegen;
 • Spreken we over wegingen van enkele tonnen, dan liggen meerdere druksensoren voor de hand, schreven we eerder.

7.    De weegnauwkeurigheid

Bij het beoordelen van de weegnauwkeurigheid van een doseerinstallatie dient rekening te worden gehouden met de mogelijke weegfout en afwijking voor uitlezing.

Neem bijvoorbeeld de situatie van een weegbereik van 300 kg welke in 3.000 schaaldelen van elk 0,1 kg is onderverdeeld. Afronding vindt altijd plaats op de helft van de waarde van deze schaalverdeling. Bij dit rekenvoorbeeld kan de afleesfout maximaal 50 gr bedragen. Dit is een belangrijk gegeven om inzicht te krijgen in de nauwkeurigheid/juistheid van de dosering.

Voor afvulprocessen geldt: hoe hoger de capaciteit, hoe lager de nauwkeurigheid. Andere factoren die van invloed zijn op de doseernauwkeurigheid:

 • de aanvoerflow;
 • de navaltijd van het product;
 • de mate waarin de productstroom wordt gecontroleerd (zo kunnen luchtstromen van afzuigsystemen de nauwkeurigheid voor wegen en doseren beïnvloeden).

Deel dit bericht

Dit artikel is gepubliceerd door

ABW bekleedt een vooraanstaande positie op het gebied van professionele weegapparatuur en (geautomatiseerde) weegoplossingen. Dankzij het brede leveringsprogramma en jarenlange ervaring en expertise biedt ABW voor elk weegvraagstuk een slimme, gebruiksvriendelijke weegoplossing. Industriële weegoplossingen ABW...

Gerelateerde berichten