Search
Close this search box.

BEUMER Group gebruikt drones bij de installatiebouw

Afhankelijk van de grootte van het project bewaakt de BEUMER Group de volledige bouwvoortgang met behulp van de drones.
24 jul 2019  |

Daarover vertellen BEUMER Group-experts Eugen Doberstein en Lukas Paul in het interview. Daarbij neemt het belang van drones steeds verder toe. Dit geldt niet alleen in moeilijk toegankelijke gebieden, maar ook in bouwputten.

Meneer Doberstein, sinds wanneer gebruikt BEUMER Group drones bij bouwwerkzaamheden en welke betekenis hebben deze vliegtoestellen voor de dagelijkse gang van zaken?

Eugen Doberstein: "We maken sinds drie jaar gebruik van dronetechniek."
Eugen Doberstein: “We maken sinds drie jaar gebruik van dronetechniek.”

Eugen Doberstein: we maken sinds drie jaar gebruik van dronetechniek. In de sector zijn drones inmiddels de norm – voor het opmeten van bouwplaatsen of voor exploitatie en onderhoud van de installaties. Een belangrijke reden voor het toegenomen gebruik is de veiligheid op het werk – hierdoor zijn er minder (of zelfs helemaal geen) personen op de bouwplaats aanwezig, waar ze mogelijk aan gevaren kunnen worden blootgesteld. We zien dat de rol van deze vliegtoestellen bij veel bedrijven in uiteenlopende sectoren steeds verder toeneemt. Wij gebruiken ze met name bij de installatiebouw.

Kunt u dit toepassingsgebied beschrijven? Welke taken kunt u met de onbemande toestellen uitvoeren?

Lukas Paul: "Drones zijn een geweldige oplossing om een eerste overzicht van de situatie te krijgen."
Lukas Paul: “Drones zijn een geweldige oplossing om een eerste overzicht van de situatie te krijgen.”

Lukas Paul: wanneer klanten ons bijvoorbeeld opdracht geven voor de levering en installatie van een belt conveyor, moeten wij hen in het voortraject een concreet voorstel doen. Het is daarbij belangrijk dat wij het project correct inschatten. In de regel hebben we daarvoor erg weinig tijd. Een effectieve oplossing zijn luchtfoto’s, die door speciaal daarvoor bestemde software worden geëvalueerd. Hiervoor zijn drones voor ons een belangrijk instrument geworden. Ze zijn met geavanceerde camera’s uitgerust, die beelden leveren van zulke hoge kwaliteit, dat we daaruit met de software een belastbaar uitgangspunt voor de planning kunnen maken.

We hebben bijvoorbeeld een belt conveyor in Indonesië gepland en geleverd, die klinkers van de steengroeve naar de cementfabriek transporteert. De route liep dwars door een regenwoud en vormde topografisch een zeer grote uitdaging. We konden met behulp van de drone verschillende routes uitwerken en met elkaar vergelijken. In het bijzonder voor de zeer lange corridor, dit is de lijn waarover de conveyor later moet komen te lopen, is de planning bijzonder gecompliceerd. Op de opnames kunnen we bijvoorbeeld zien of het terrein hellingen bevat en of er gebouwen, rivieren of vergelijkbare obstakels zijn. Hierdoor kunnen we het traject van de installatie optimaal aan de omstandigheden aanpassen. Wanneer deze obstakels pas in een later stadium zouden worden vastgesteld, dan zou de bouw van een conveyor duidelijk complexer worden. Afhankelijk van de omvang van het project houden we in de latere fasen met behulp van drones ook de voortgang van de bouw in de gaten – zowel in moeilijk begaanbare gebieden als op gemakkelijk toegankelijke bouwplaatsen.

In het verleden waren er geen drones. Hoe werden deze taken toen uitgevoerd? Stuurde u voor de planning een team op pad om het traject op te meten?

Eugen Doberstein: dat werd gedaan, maar dit was een omslachtige en dure oplossing – en dat in een fase waarin het vaak nog niet zeker is, of de klant het project überhaupt gaat realiseren. In het beste geval kende de gebruiker het gebied, omdat hij tot dan toe de stortgoederen bijvoorbeeld met een vrachtwagen van de steengroeve naar de fabriek bracht. Hij kon ons in zo’n geval de benodigde gegevens aanleveren en wij konden direct aan de slag. Later was Google Earth een alternatief. De software legt een laag met geodata over satelliet- en luchtfoto’s met verschillende resoluties heen en laat deze op een digitaal hoogtemodel van de aarde zien. Deze gegevens waren echter niet zo nauwkeurig en recent als de opnames van een drone, die herkent namelijk of er bijvoorbeeld een nieuwe gebouw staat en of verkeerswegen zijn verschoven.

Hoe profiteren uw klanten van het feit dat uw team drones inzet?

Lukas Paul: ze besparen een aanzienlijke hoeveelheid tijd en daarmee kosten. Als de klant nog niet zeker weet of hij het project werkelijk wil uitvoeren, dan leveren wij in de voorplanningsfase aan de hand van drone-opnames en aanvullende berekeningen zeer snel en voordelig exacte gegevens. De klant kan op basis van deze gegevens een beslissing nemen: is het project de moeite waard of niet? 
We profiteren onder andere echter ook van het feit dat gebruik van drones duidelijk minder inspanning kost, en dat is ook in de kosten terug te zien. Drones zijn een geweldige oplossing om een eerste overzicht van de situatie te krijgen.

Hoe hebben drones zich over de afgelopen jaren ontwikkeld en hoe moeilijk is het om ze te besturen?

Eugen Doberstein: de techniek is de afgelopen jaren duidelijk geraffineerder geworden. De drones van tegenwoordig zijn kleiner en de kwaliteit is ook beter geworden. Daarnaast zijn de camera’s nu compacter en leveren beelden van steeds hogere kwaliteit. Ook de stabilisatiesystemen zijn verbeterd: de vliegtoestellen kunnen daardoor nu verbinding maken met satellieten en gebruik maken van GPS-gegevens om hun positie vast te houden. Zelfs met sterke windvlagen wijken ze niet meer van hun plek. Het is tegenwoordig vrij gemakkelijk om een drone te besturen. Natuurlijk moeten onze werknemers hiervoor de nodige knowhow opdoen. De route kan op de computer worden gepland. Met de bijbehorende software wordt de exacte vliegroute berekend. Daarna vliegt de drone langs de berekende route. Voor het besturen van de drone kunnen echter ook smartphones of tablets worden gebruikt.

Er zijn twee soorten drones: copters en vliegtoestellen met vaste vleugels. Wat zijn de voordelen van beide en voor welke toepassingen zijn de soorten geschikt?

Lukas Paul: copters lijken wat betreft de functie en eigenschappen op helikopters. Met de rotoren kunnen ze zonder te bewegen in de lucht blijven hangen. Vliegtoestellen met vaste vleugels zijn eerder met vliegtuigen te vergelijken. Ze hebben ook een groter bereik. In de lucht zijn ze continu in beweging. Copters zijn daardoor bijzonder geschikt wanneer er weinig ruimte is voor starten en landen of wanneer ze bij lage snelheid moeten werken. Gebruikers kunnen ze met de hand besturen. Ze vliegen vooral boven kleine en middelgrote bouwplaatsen. Ze worden ook ingezet bij afgravingswanden in steengroeves, bouwinspecties en inspecties van de onderkant van bruggen. Omdat we voor een belt conveyor slechts één corridor hoeven op te meten, gebruiken wij een copter voor onze projecten. Wanneer het traject over meerdere kilometers loopt, zoals bij de Chinese cementfabrikant Sichuan Yadong Cement met een totale lengte van 13,7 kilometer het geval was, delen we deze in meerdere segmenten op, omdat de drone de route door de beperkte vliegtijd niet in één keer kan afvliegen.

Wat gebeurt er daarna met de luchtfoto’s, hoe worden ze verwerkt en hoe lang kan dit duren?

Eugen Doberstein: het perspectief van de luchtfoto’s wordt gecorrigeerd en de foto’s worden fotogrammetrisch geëvalueerd. Dat wil zeggen: zodra we de beelden in bezit hebben, berekent de software daaruit een puntenwolk, om uit de tweedimensionale afbeeldingen 3D-modellen te genereren in de vorm van digitale terreinmodellen. Dit is doorslaggevend voor de kwaliteit van onze werkzaamheden. Afhankelijk van de omvang van het project kan deze verwerking één werkdag tot wel twee weken duren.

Met welke juridische en technische randvoorwaarden moet rekening worden gehouden bij het inzetten van drones?

Lukas Paul: in Duitsland moeten we daarvoor de luchtvaartwetgeving en de wettelijke bepalingen van de luchtverkeerswet en de verordeningen voor luchtvervoersvergunningen in acht nemen. Daar komen nog de wetten voor auteursrechten en gegevensbescherming, alsmede de eigendoms- en persoonlijkheidsrechten van derden bij, die eveneens het gebruik van drones met camera’s beperken. In het buitenland is dit echter niet altijd even duidelijk vastgelegd – de regels kunnen van land tot land aanzienlijk verschillen. Dat begint al met de vraag of het is toegestaan de drones in een vliegtuig naar de bestemming te vervoeren.

Deel dit bericht

Dit artikel is gepubliceerd door

Foeth is de aanbieder van hoogwaardige gebruikte procesmachines. Foeth heeft de drive om een nieuwe plek te vinden voor gebruikte machines vanuit duurzaamheidsoogpunt en moedigt bedrijven aan ook vanuit dit perspectief te handelen. Foeth daagt...

Gerelateerde berichten