Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Hoogwaardige zeefmachines voor de potas- industrie

Hoogwaardige zeefmachines voor de potas- industrie
5 feb 2021  |
Potas is een van de essentiële bouwstenen van het leven. Naast stikstof en fosfor is potas de derde bouwsteen.

Het ondersteunt de plantengroei, enzymactiviteit, eiwitvorming, fotosynthese, ademhaling en de verbeterde opname van voedingsstoffen. Bijna 95% van alle geproduceerde potas wordt gebruikt als meststof. Krachtige zeefmachines zijn onmisbaar in het productieproces van potas.

Potas extractie

Potas afzettingen, die zich op vaste posities en diepten tot 1400 m bevinden worden gewonnen met de mechanische methoden van ondergrondse mijnbouw. Wanneer de ondergrondse winning niet meer haalbaar is vanwege de diepte van de afzettingen en /of wanneer waterinstroom problemen de conventionele ondergrondse mijnbouw belemmeren, wordt de extractie van zoutkoepels toegepast. Zonne-verdamping van pekel met natuurlijke potas is de derde extractiemethode.

Zeeftechnologieën in de potasindustrie.

Op verschillen plaatsen in de verwerkingsketen zijn zeefmachines nodig. Beginnend bij de winning, want het mineraal dat uit de mijnen  gewonnen wordt, wordt eerst geplet en vervolgens voorgesorteerd. Dan worden de zeefmachines  ingezet voor het compacteren, het zeven van granulaten, en het beladen.

Zeefmachines worden ook ingezet bij natte verwerking d.w.z. natte classificatie en ontwatering. Omdat zeefmachines een aanzienlijk lagere energiebehoefte hebben in vergelijking met brekers, kunnen ze ook de breekfases verlichten (selectief breken) en zo naast zuivere productie van verkoopbaar product, kostenintensief overmalen voorkomen.

De hiervoor gebruikte zeefmachines zijn meestal trilzeven met directe aanslag. Trilzeven worden ingezet voor het scheiden van grote hoeveelheden product van gemiddelde tot grove scheiding. Voor producten met kritische eigenschappen en verdeling onder 3 mm zijn de zeefmachnes met directe aanslag zeer bruikbaar.

Dubbelfrequentiezeven (DF) zijn een speciaal type trilzeefmachine. Het aandrijfprincipe van de DF machines is gebaseerd op het gebruik van 2 onbalansmotoren met verschillende snelheden, die gemonteerd worden in de toevoer en afvoer.

Door de hoge amplitude wordt het product in het toevoergebied losgemaakt en gesorteerd (segregatie). Bij de uitvoer worden kleinere trillingen gegenereerd Deze zorgen voor het effectief afscheiden van grenskorrels waardoor de zeefnauwkeurigheid vergroot. Door de draairichting van de motoren te wijzigen, kan de transportsnelheid en daardoor de zeefcapaciteit en het scheidingsrendement specifiek worden beïnvloed. Door gebruik te maken van dit type aandrijving was het mogelijk om een compacte zeefeenheid te creëren in vergelijking met de conventionele zeeftechniek.

Zeefmachines met directe aanslag

Voor fijnere scheidingen onder de 2 mm tot 0,16 mm, worden zeefmachines met directe aanslag gebruikt. Ze zijn geschikt voor exacte verdelingen bij hoge doorvoersnelheden. Dit machinetype is een toevoegzeef met directe aanslag van het zeefdoek. De zeefunit is statisch. Hierdoor zijn vaste aansluitingen bij toevoer en afvoer mogelijk. Buiten de zeefbehuizing wekken robuuste vibratoren trillingen op die via trilassen op het zeefdoek worden overgebracht  Door de hoogfrequente excitatie wordt het te zeven materiaal haaks op het doek afgevoerd – de helling van het doek bepaalt het transport. Op het zeefdoek  wordt op een dunne laag gezeefd met hoge zeefsnelheid. Een instelbare reinigingscyclus voorkomt mogelijke verstopping van de roosters. Door de traag bewegende massa’s (alleen het gaas trilt) worden hoge versnellingen bereikt op de zeefvoering. Dit vergemakkelijkt de doorgang van nat of kleverig materiaal. (bvb rollend granulaat)

Risico op condensvorming

Tijdens de discontinue werking of lange stilstand tijden kan er ongewenste condensvorming optreden als gevolg van de vochtige toevoermaterialen. In dit geval worden er vaak verwarmingsspiralen aangebracht om de temperatuur in de zeefkamer boven het dauwpunt te houden. De verwarmingsspiralen worden ofwel op het deksel van de zeefmachine ofwel op de statische behuizing van de verdeler gemonteerd.

Natte classificatie

Natte classificatie van kalium vereist – net als bij andere materialen- korte zeeflengtes, omdat bij de scheiding van de vloeistof geen classificatie meer mogelijk is. Met behulp van een dubbele toevoer binnen één machine, zijn compacte units met hoge zeefcapaciteiten mogelijk.

Samengevat

Met als basis een decennialange ervaring in de zeeftechnologie, vooral in de potasindustrie, maken nieuwe materialen en technologieën een nog effectievere en gebruiksvriendelijkere verwerking van de waardevolle grondstof kalium mogelijk. Dit is des te belangrijker tegen een achtergrond van beperkte mondiale hulpbronnen en de momenteel stijgende vraag in groeimarkten.

Deel dit bericht

Dit artikel is gepubliceerd door

Eskens is een technische onderneming die een aantal Europese machinefabrikanten vertegenwoordigt. Wij verkopen hoogwaardige machines, hebben een eigen lokale voorraad onderdelen en verzorgen een snelle commerciële en technische service. Met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk...

Gerelateerde berichten