Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Optimalisering gravimetrische sortering

Optimalisering gravimetrische sortering
13 sep 2019  |
Het scheiden van grondstoffen en afval speelt een steeds belangrijkere rol in de meest uiteenlopende branches.

Dit omvat bijvoorbeeld de scheiding van vaste afvalproducten zoals glasafval, elektronisch afval, bouwafval, compost, kunststoffen of minerale slakken om nuttige materialen terug te winnen in een proces dat zowel compatibel is met het milieu als duurzaam.

In het geval van dichtheidssortering, of, om preciezer te zijn gravimetrische sortering, van afvalstoffen, worden materialen of deeltjes gescheiden op basis van hun soortelijk gewicht. 

Naarmate de eisen aan de scheidingsprocessen toegenomen zijn (hogere zuiverheid, slechtere grondstofkwaliteit, strengere milieuregels, enz.), is het noodzakelijk gebleken om het gravimetrische scheidingsproces door middel van lucht te optimaliseren.

Optimalisering gravimetrische sortering
1: Allgaier GSort

Met deze vereisten in gedachten, heeft Allgaier Process Technology GmbH systematisch, zowel qua procestechniek als mechanisch, deze technologie geoptimaliseerd welke zich al tientallen jaren had bewezen (Gosag). Tijdens de doorontwikkeling is ook veel aandacht besteed aan het gebruiksgemak, systeemkosten, onderhoudskosten en bedrijfsveiligheid. Het resultaat is de nieuwe GSort. 

De GSort  biedt een aantal voordelen ten opzichte van eerder beschikbare machines. Deze omvatten onder andere de mogelijkheid om de helling van de luchtbed aan te passen, eenvoudige aanpassing van de trillingsfrequentie van de tafel en de optie om de luchtverdeelplaat snel en gemakkelijk te vervangen.

Het werkingsprincipe

De dichtheidsscheiding met de GSort is gebaseerd op een hellende en vibrerende basisplaat. Een luchtstroom stijgt door deze plaat (zie afbeelding 2):

2: Werkingsprincipe GSort
2: Werkingsprincipe GSort
  • De materialen met een lagere dichtheid bewegen naar beneden vanwege de helling zonder of met slechts licht contact met de plaat.
  • De materialen met een hogere dichtheid maken frequent contact met de geperforeerde luchtverdelerplaat en worden door de trillingen naar boven getransporteerd.
3: Dwarsdoorsnede GSort
3: Dwarsdoorsnede GSort

Hoe groter het verschil in productdichtheid, hoe groter het bereik van de te hanteren korrelgroottes. Met de GSort kunnen de variabelen individueel, snel en eenvoudig worden ingesteld. Op deze manier kan de machine optimaal worden afgestemd op de materialen. De beste precisie wordt bereikt door de volgende variabelen in te stellen:

  1. luchtsnelheid,
  2. hoogte van de overloopkering,
  3. trillingsfrequentie.
  4. tafelhelling

1) Luchtsnelheid

Bij de inbedrijfstelling van de GSort wordt de luchtstroom ingesteld en wordt de verdeling van de lucht aangepast over de dwarsdoorsnede van de verdeelplaat door middel van een efficiënt mechanisme. Een correct ingestelde luchtstroom resulteert, ook als functie van de trillingsfrequentie, in een optimale fluïdisering van het opgavemateriaal. Gebleken is dat een hoge doorvoer van het bulk materiaal eveneens vereist dat de verdeelplaat is onderverdeeld in diverse zones, omdat de productsamenstelling over de verdeelplaat niet constant is. Om dit te bereiken heeft Allgaier een effectief mechanisme ontwikkeld dat zeer eenvoudig in te stellen is.

2) Hoogte van de overloopkering 

De hoogte van de overloopkering bepaalt mede de verblijftijd op de verdeelplaat, en is uiterst eenvoudig in te stellen.

3) Trillingsfrequentie

De frequentie van de tafeltrillingen hebben een cruciaal effect op het scheidingsgedrag. De trillingsfrequentie heeft twee effecten: fluïdisering en transport van het zware materiaal tegen de zwaartekracht in naar de bovenste afvoer. Een te lage trillingsfrequentie resulteert in onvoldoende fluïdisering van het bulkmateriaal. Hierdoor beweegt het lichte materiaal omhoog en wordt het zware materiaal niet voldoende naar boven getransporteerd. Als de trillingsfrequentie echter te hoog is, wordt er te veel zwaar materiaal omhoog getransporteerd, dat het lichte materiaal met zich meedraagt. Beide extreme gevallen zijn bijgevolg te vermijden en het doel is om de juiste instellingen  te vinden. Het bereik is in de meeste gevallen vrij breed, afhankelijk van de stroomsnelheid. Een ander belangrijk feit uit de tests is dat het scheidingsproces gemakkelijk kan worden geregeld met behulp van de trillingsfrequentie als de samenstelling van het ingangsmateriaal verandert (waarbij het te scheiden materiaal hetzelfde blijft).

4) Aanpassing van de tafelhelling

Terwijl de trillingsfrequentie en de luchtsnelheid voornamelijk de fluïdisering en het transport van het zware materiaal beïnvloeden, is de tafelhelling overwegend een belangrijke procesparameter voor optimaal afvoeren van het lichte materiaal. Omdat het lichte materiaal als het ware op het zware materiaal drijft als gevolg van de fluïdisering, glijdt het naar beneden vanwege de helling van de tafel, terwijl het zware materiaal, dat statistisch vaker in contact komt met de plaat, omhoog wordt getransporteerd. Bijgevolg is het doel om de tafelhelling voor elk materiaal te optimaliseren zodat er voldoende aandrijfkracht in de richting van de onderste afvoer is.

Voor een video van de Gsort kunt u deze QR Code scannen met uw mobiele apparaat:

Allgaier is uw Partner voor het gehele (recycling)proces

Bij het ontwikkelen van de GSort zijn inspanningen geleverd om het in de totale Allgaier portfolio te integreren. Als systeemleverancier biedt de Allgaier Group systeemoplossingen met de processen drogen, zeven, sorteren, wassen en koelen.

Het proces begint bijvoorbeeld met de voorlopige classificatie van zeer grove componenten met behulp van een bar sizer. Hierna kan het te recyclen materiaal worden gedroogd in een trommeldroger en vervolgens worden gescheiden in verschillende korrelgroottecategorieën met behulp van een zeefmachine (MSizer). De geclassificeerde glasscherven kunnen vervolgens worden gescheiden van de bijbehorende materialen in de nieuw ontwikkelde GSort luchtdensimetrische tafel. In de laatste processtap wordt bijvoorbeeld het glas vervolgens gescheiden met een kleursorteerder (MSort) voor verdere recycling in componenten met verschillende kleuren.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 

IP Handling (100% dochteronderneming van Allgaier):
Mark de Bruijn
M: +31 6 83043130
E : mark.de.bruijn@iphandling.nl
I : https://www.allgaier-process-technology.com
A: Databankweg 20 | 3821AL Amersfoort
T : +31 341 722 455

Deel dit bericht

Dit artikel is gepubliceerd door

IP Handling vertegenwoordigt al meer dan 35 jaar de Allgaier groep. Deze bestaat uit de dochters Mogensen, Fredrik Mogensen AB en ALMO Process Technology. Dit zijn stuk voor stuk toonaangevende fabrikanten van geavanceerde zeef-, droog-,...

Gerelateerde berichten