Zoek
Sluit dit zoekvak.

Continue lage stofconcentratie meting

Continue lage stofconcentratie meting
23 apr 2024  |
In navolging van onze draagbare meetoplossing OMK 1.2 hebben wij nu een vaste meetopstelling ontworpen, de OMK 2.2 V. Deze heeft tot doel om continu 24/7 te meten en dit met een nauwkeurigheid van 1µg/m³ (in de range 0-2,5 en 0-25mg/m³).

In het proces worden continu de temperatuur, vochtigheid, druk en snelheid gemeten.  De gemeten snelheid regelt de aanzuiging door middel van twee pompen om dezelfde snelheid in de meetcel te generen als in het process of schouw. Zo werken we steeds onder isokinetische omstandigheden.  Voordat het staal aan de meetcel wordt aangeboden gaat het eerst nog door een condenspot om al het overtollige vocht te onttrekken. In de meetcel wordt het stof gemeten met behulp van laserdiffractie om een zeer nauwkeurig resultaat van de stofconcentratie te weten.  Verder wordt er in de meetcel nogmaals de temperatuur, vochtigheid, druk en massflow gemeten.  Al deze parameters samen met de stofconcentratie zorgen voor een berekend resultaat in mg/Nm³. Deze berekening is continu waardoor er continu een waarde in mg/Nm³ is.  Elke 15sec wordt (indien nodig) de snelheid van de pompen aangepast om steeds 100% isokinetisch te zijn.

Al de waarden, zowel van het proces als van de meetcel, worden gevisualiseerd op een scherm.  Ook is er een 4-20mA uitgangssignaal dat het resultaat in mg/Nm³ kan versturen naar het PLC/DCS systeem van de eindgebruiker. Verder is het ook mogelijk om vanop afstand op de meting in te loggen alsook de data te raadplegen.  Dit alles via een web platform.  Op het einde gaat het staal via filters terug naar de omgeving of het proces in.

In tegenstelling met andere methodes heeft men continu een resultaat in mg/Nm³ zonder enige wacht- of analysetijd.

Ook dient het geheel niet specifiek gekalibreerd te worden voor een bepaald soort stof/poeder.  Het systeem is vanuit de fabriek reeds gekalibreerd aan de hand van bepaalde protocollen en gecertificeerd stof (Arizona Fine Dust).

Daar de totaal stofconcentratie gemeten wordt via laserdiffractie en alle nodige parameters gemonitord worden, meet men steeds correct ongeacht de samenstelling van het stof.  De maximale afwijking is dan ook maar beperkt tot 5% tegenover 30% via de klassieke isokinetische staalname methode.

Met de OMK 2.2 V heeft men dus een lokaal ontworpen en gemaakte oplossing die een zeer breed scala van toepassingen, stofmetingen mogelijk maakt.  Dit alles gemaakt in Lummen België en gepatenteerd.

Isokinetisch

Wanneer men een staal wilt analyseren op de hoeveelheid stof, is het zeer belangrijk dat de snelheid in het staalname-systeem of -medium dezelfde is als in het process of de schoorsteen.  Dit principe noemt men isokinetische omstandigheden.  Dit is nodig om een gelijkaardig en representatief staal te hebben.  Indien de snelheid van de staalname hoge of lager ligt dan deze van het process kan men ofwel enkel de grote of anders de kleine stofdeeltjes onttrekken.  Isokinetische omstandigheden zorgen voor een correcte spreiding van het staal.

Deel dit bericht

Dit artikel is gepubliceerd door

Optyl BVBA – uw specialist in stofmeting Optyl is uw oplossing met betrekking tot stof en stofmeting. Van Low Budget Stofmeting tot Broken Bag Detection , van officiële mg/Nm³ tot QAL1 metingen : Optyl is...

Meer van Optyl BVBA

Gerelateerde berichten