Zoek
Sluit dit zoekvak.

“Kalibraties van weegsystemen in de solids-procesindustrie vergen klantspecifieke aanpak”

“Kalibraties van weegsystemen in de solids-procesindustrie vergen klantspecifieke aanpak”
9 mrt 2022  |
De kalibratie van weegsystemen is een vak apart. Met behulp van professionele ijkgewichten wordt de weegnauwkeurigheid gecontroleerd en vastgesteld of deze binnen de gestelde toleranties valt.

Volgens Anton Bouwkamp, directeur-eigenaar van ABW, specialist in industriële weegtechniek, bestaan er nog veel misvattingen als het gaat om kalibraties. Aan de hand van praktijksituaties licht hij waarom kalibraties van weegsystemen in de solids-procesindustrie een klantspecifieke aanpak vergen.

Misvattingen over kalibraties

Kalibreren wordt nogal eens verward met ijken, ook door serviceprofessionals. Tijd om orde op zaken te stellen, aldus Bouwkamp. “Bij het kalibreren van weegschalen noteren we de afwijkingen van het weergegeven gewicht op het weeginstrument ten opzichte van de geplaatste massastukken. We controleren of de afwijkingen binnen de gestelde toleranties vallen volgens de NEN-EN45501 en doen dit aan de hand van de voorgeschreven proeven die ook beschreven staan in diezelfde norm. De NEN-normering is afgeleid van de OIML: een wereldwijd gedragen standaard van de wettelijke metrologieprocedures. De uitkomsten worden daarna in een overzichtelijk kalibratierapport genoteerd. Een weeginstrument keuren voor handelsdoeleinden – in de volksmond beter bekend als ijken – is enkel verplicht wanneer de weegschaal ook daadwerkelijk voor handelsdoeleinden gebruikt wordt.”

Bouwkamp vervolgt: “In de markt kijkt men er soms raar van op als ik zeg dat geen enkel weegsysteem volledig vrij is van afwijkingen. Met de juiste constructie en het gebruik van hoogwaardige loadcellen kun je een zeer hoge weegnauwkeurigheid behalen, maar ook dan moet je rekening houden met eventuele afwijkingen, hoe klein deze ook zijn. De afwijking kan kleiner zijn dan het schaaldeel, ofwel de afleesbare waarde. Bij al onze kalibraties is het beginpunt dan ook: ervoor zorgen dat de klant stilstaat bij de eigen gewenste toleranties wanneer het weeginstrument niet voor handelsdoeleinden gekeurd is.”

Kalibratie is klantspecifiek

Elke kalibratie kent een andere uitgangssituatie. Al deze situaties kennen volgens Bouwkamp één gemene deler: de meest accurate kalibraties vinden plaats met fysieke gewichten. Het gebruik van testgewichten is ook een vereiste voor weeginstrumenten die gekeurd zijn voor handelsdoeleinden. De praktijk bewijst dat dit lang niet altijd zo eenvoudig is bij weeginstrumenten voor interne wegingen, bijvoorbeeld doordat het plaatsen van voldoende testgewichten bemoeilijkt wordt door ruimtegebrek.

Een methode die Bouwkamp in dergelijke situaties aandraagt, is het gebruik van weegbruggen. “Voor wegingen van grote tanks voor intern gebruik gelden meestal minder strikte nauwkeurigheidseisen. Een overweging is dan om het te wegen product per vrachtwagen op een weegbrug te wegen en het gewicht van het beladen voertuig in mindering te brengen met het onbeladen gewicht. Zo kun je controleren of dat gewicht overeenkomt met de wegingen die de tank zelf registreert. Feitelijk verplaatsen we hiermee het controlegewicht naar een ander weegsysteem.”

Kalibratie zonder omkijken

ABW zorgt ervoor dat klanten geen omkijken meer hebben aan kalibraties. Zo worden de werkbon en de keurrapporten na kalibratie direct digitaal aangeleverd.

Bij de rapporten zit ook een totaaloverzicht van alle gekalibreerde weeginstrumenten en een apart overzicht met alle weegschalen met een te grote afwijking of waar op- en/of aanmerkingen over zijn.

Zijn er meerdere weegsystemen in gebruik die door ABW worden gekalibreerd? Om het onderscheid te maken ontvangen klanten een specificatie van de weegschaal en een intern nummer. Zo zien zij direct op welke locatie of afdeling de weegschalen in kwestie zich bevinden. Voor totale ontzorging biedt ABW een kalibratieservice waarbij klanten per automatische herinnering op de hoogte worden gebracht zodra het tijd is voor een nieuwe kalibratie.

Ook voor probleemoplossing

Zijn er bij de kalibratie(s) te grote afwijkingen geconstateerd? Bouwkamp legt uit dat hier diverse oorzaken voor kunnen zijn. “Een kwestie van oplossingsgericht denken”, constateert hij. “Vervuiling kan bijvoorbeeld de boosdoener zijn. Bij een van onze klanten zorgde uitgehard betonmortel bij het weegvlak voor een verstoorde gewichtsregistratie. Eenmaal verwijderd functioneerde het weegsysteem weer naar behoren. Het is allemaal sterk situatiegebonden, dat maakt ons werk zo uitdagend”, besluit Bouwkamp.  

Deel dit bericht

Dit artikel is gepubliceerd door

ABW bekleedt een vooraanstaande positie op het gebied van professionele weegapparatuur en (geautomatiseerde) weegoplossingen. Dankzij het brede leveringsprogramma en jarenlange ervaring en expertise biedt ABW voor elk weegvraagstuk een slimme, gebruiksvriendelijke weegoplossing. Industriële weegoplossingen ABW...