Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wat als je filter te goed werkt ?!?

Wat als je filter te goed werkt ?!?
20 jan 2021  |
Wat als je filter te goed werkt ?  Dit is misschien een ietwat ongewone vraag en voor velen een droom maar wij komen dit probleem meer en meer tegen.

Als bedrijf gespecialiseerd in stofmeters, zowel vaste als mobiele, plaatsen wij heel vaak stofmeters na filterinstallaties of op het einde van het process als emissiemeting.  We hebben de laatste 20 jaar de emissienorm zien dalen van 50mg/m³ naar 25mg/m³ , dan weer verder naar 15, 10 en nu op vele plaatsen 5mg/m³.  Dit is heel goed voor het milieu, de omwonenden en de mensen die in deze bedrijven werken.  Om te voldoen aan de norm dienen de bedrijven ook steeds betere filterinstallaties te plaatsen.  Dit is technisch mogelijk en wordt ook door de bedrijven gedaan.

Waar zit dan het probleem ?  Wel bij de kalibratie van de stofmeters.  De enige toegestane manier om een stofmeter te kalibreren is volgens een isokinesche staalname (EN 15267-3).  Dit gaat volgens het volgende principe : een meetlans voorzien van een filter wordt in de leiding gestoken.  Via deze weg wordt er lucht aangezogen met ook stof uit het systeem.  Temperatuur, druk, vochtigheid en snelheid worden gemeten en in een tabel geplaatst.  Zo kan men de snelheid van de aanzuigpomp berekenen om onder isokinetische omstandigheden (snelheid kanaal is hetzelfde als in het meetsysteem) te meten.  Technisch allemaal geen probleem alleen is de nauwkeurigheid van deze metingen tussen de 20 à 39%.  Meestal gaat men uit van 30%.  Door de steeds lager wordende emissienormen , de onnauwkeurigheid van 30% en de onderste detectiegrens van 0,5mg/Nm³ wordt het steeds moeilijker om een juiste waarde en dus kalibratie van de stofmeters te hebben.

Kunnen we dit oplossen en indien ja hoe ?  Ja , er bestaat een oplossing.  Optyl heeft 2 verschillende oplossingen ontwikkeld die ieder apart maar ook samen gebruikt kunnen worden.

De eerste oplossing is via een eigen ontworpen en gepatenteerd systeem een veel correctere isokinetische staalname uit te voeren.  Ons systeem meet in het kanaal of de schoorsteen continu de snelheid, temperatuur, vochtigheid en druk.  Uiteraard wordt er ook lucht met stof aangezogen.  Dit staal gaat dan door een meetcel waar we via laserdiffractie de stofconcentratie bepalen.  Tevens wordt er in de meetcel wederom de snelheid, temperatuur, vochtigheid en druk gemeten.

Het continue meten van de parameters zorgt ervoor dat de aanzuigpomp ook continue (iedere 15sec) wordt bijgeregeld.  Hierdoor is isokinetisch aanzuigen continue geborgd.  Het continue inlezen van de verschillende parameters in combinatie met het stofgehalte, zorgt er ook voor dat we online de genormaliseerde stofconcentratie zien in mg/Nm³.  Na het uitvoeren van de meting hebben we ook direct het eindresultaat in mg/Nm³ en dienen we geen 2-3 weken te wachten op het verslag van het laboratorium.  De stofmeter heeft een nauwkeurigheid van 1µg/m³ (0,001mg/m³) in de meetbereiken 0-2,5mg/m³ en 0-25mg/m³ en heeft als maximaal meetbereik 0-250g/m³.

De tweede oplossing is een gecontroleerde toevoer van een hoeveelheid stof in het systeem om dan een vooraf bepaalde waarde van x aantal mg/m³ te verkrijgen ter hoogte van de stofmeter.  Op deze manier kunnen we dan de afwijking bepalen en de stofmeter kalibreren. 

Via een uiterst precieze schroefspindelfeeder gaan we een bepaalde hoeveelheid stof in gram toevoegen aan het systeem.  Dit in combinatie met de snelheid en de diameter van het kanaal zorgt voor een bepaalde verspreiding van het stof en een gekend resultaat in mg/m³ ter hoogte van de stofmeter. Beide oplossingen zijn al verschillende malen getest en dit op verschillende locaties en producten.

Optyl heeft voor deze oplossingen ook een eigen testbank en kalibratielabo ontwikkeld.  Er is de mogelijkheid om de isokinetische meetkoffer aan te kopen maar wij komen ook ter plaatsen om metingen uit te voeren zodat een aankoop niet noodzakelijk is.  Het geheel wordt geleverd in 3 koffers.  1 voor het transport van de meetlans, 1 voor de luchtconditionering (voorzien van silicakorrels en condenspot) en 1 voor de uiteindelijke meetkoffer.

Wij garanderen een maximale afwijking van 3% in het meetbereik van 3 tem 30m/s.

Zonder aanpassingen te gebruiken tot 95°C process temperatuur, met aanpassingen tot 200°C.

Het bedienen van het geheel is via een touch screen en alle waarden en resultaten worden opgeslagen op een uitneembare USB.  Er is getracht om het geheel zo monkeyproof mogelijk te maken.  Ook het aansluiten van de verschillende onderdelen en verbindingen is eenvoudig via een duidelijke kleurcode.

In de toekomst wordt er een infodag georganiseerd omtrent deze oplossingen.  Reeds aanmelden of interesse in deze infodag ?  Stuur dan een mail naar sales@optyl.be

Deel dit bericht

Dit artikel is gepubliceerd door

Optyl BVBA – uw specialist in stofmeting Optyl is uw oplossing met betrekking tot stof en stofmeting. Van Low Budget Stofmeting tot Broken Bag Detection , van officiële mg/Nm³ tot QAL1 metingen : Optyl is...

Meer van Optyl BVBA

Gerelateerde berichten