Zoek
Sluit dit zoekvak.

Inspectie van stofafzuiginstallaties inclusief emissiemetingen

Inspectie van stofafzuiginstallaties inclusief emissiemetingen
11 mrt 2021  |
Transtech industrieservice uit Moordrecht ontwerpt, bouwt, installeert én onderhoudt complete centrale (stof-) afzuigsystemen.

Tot het onderhoud behoren onder meer het regelmatig inspecteren van de verschillende onderdelen die een belangrijke rol spelen in een efficiënte en bovenal veilige werking van de afzuigsystemen. Voor deze inspecties maken de monteurs gebruik van een in eigen huis ontwikkelde app. Door alle gegevens te digitaliseren kunnen zij niets vergeten, een rapport genereren dat aansluit op de wet- en regelgeving én voorstellen doen voor optimalisatie.

Om de goede en betrouwbare werking van een stofafzuiginstallatie te bevorderen, is het noodzakelijk om op regelmatige basis inspecties uit te voeren. “Eigenlijk zijn daarbij alle onderdelen even belangrijk om zowel een gezonde als (explosie)veilige werkomgeving te creëren. Dus niet alleen het filtersysteem met het specifieke medium, maar ook de ventilator, de kleppen en schakelaars, de besturing en het leidingwerk. Het inspecteren van al deze onderdelen vergt gedegen kennis en ervaring om op alle punten de juiste conclusie te kunnen trekken. Omdat wij alle disciplines in huis hebben, weten onze monteurs tot in detail hoe de installaties werken en erkennen hiermee het belang van de goede werking van alle onderdelen.”

Aandachtspunten inspectie

Tijdens een – meestal jaarlijkse – inspectie richten de monteurs zich onder andere op:

  • Controle van de luchtdichtheid van de filterunit door visuele inspectie en metingen.
  • Controle van het filtermedium op basis van eveneens visuele inspectie en drukverschilmetingen. Indien nodig worden filterelementen vervangen.
  • Inspectie van de ventilator op onder andere: draairichting, onbalans, uitblaaskanaal en trillingdempers
  • Inspectie van afzuigkappen, afzuig- en inblaaspunten en eventuele afzuigarmen
  • Inspectie van het stofafvoersysteem waarbij onder andere de afdichting van de stofemmers wordt bekeken evenals de conditie van sluizen en schroeven wordt beoordeeld.
  • Controle van het leidingnet via onder andere drukverschilmetingen, debietmetingen en het meten van de luchtsnelheid bij de aftakkingen in de hoofdleiding.
  • Testen van het reinigingssysteem door het systeem minimaal 15 minuten te laten draaien en daarbij te controleren op pulsinterval, pulsduur en persluchtdruk.
  • Controle van de verschillende kleppen en schakelaars inclusief lekkages.
  • Meten van relevante emissies.

InspectieApp

Om inspecties correct en efficiënt uit te voeren, ontwikkelde Transtech in eigen huis een inspectieapp. Tom Gelauf is één van de monteurs die deze app bijna dagelijks gebruikt en geeft aan: “In beginsel is het een digitale checklist die monteurs stapsgewijs door het volledige inspectieproces leidt. Bij ieder inspectiepunt vullen zij hun bevindingen in die kunnen bestaan uit een goedkeuring, een meetwaarde, een foto of een stukje tekst. Hierdoor kunnen zij letterlijk niets vergeten. Op basis van deze inspecties wordt een rapport gegenereerd dat de stand van zaken weergeeft en bovendien welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden eventueel nodig zijn. Wanneer dit aanbevolen onderhoud is uitgevoerd, wordt een nieuw rapport gemaakt dat aantoont dat de installatie weer in maximaal goede conditie is. Dit zijn belangrijke rapporten omdat ze een sluitende ‘bewijslast’ vormen ten aanzien van het functioneren van de installatie en de vraag of er wordt voldaan aan de relevante emissienormen.”

Digitalisering

De checklist is opgezet als universele inspectielijst maar naar wens ook volledig klantspecifiek te maken. Juist op dit punt biedt digitalisering een duidelijke meerwaarde. In het geval van nieuwe klanten of installaties worden in een eerste ronde alle relevante gegevens digitaal vast. Hiermee wordt een volledig overzicht van de ‘installed base’ verkregen inclusief de huidige conditie. Een soort nulmeting die geldt als referentiewaarde voor alle volgende metingen en een leidraad vormt voor iedere volgende inspectierondes.

Wanneer op basis van één of meer inspectierondes een historie is opgebouwd, zijn de gegevens vervolgens niet alleen te gebruiken voor het inplannen van benodigd onderhoud, maar ook voor ander doeleinden. Zo zijn installaties onderling bijvoorbeeld goed te vergelijken en mogelijke trends vast te stellen. “Data zijn in deze tijd wat dat betreft erg ‘machtig’ en degene die hier het slimst mee omgaat, geniet ook het meeste voordeel. Met het analyseren van alle data zijn bijvoorbeeld lekkages te achterhalen of is overdimensionering van de ventilator vast te stellen. Of ze geven aan dat gebruikers eigenlijk niet op de juiste plek afzuigen waardoor onnodig véél lucht wordt gebruikt.

Met het vaststellen van een specifiek probleem ligt de oplossing vaak al voor de hand. Lekkage betekent lekken opsporen en afdichten, een overgedimensioneerde ventilator is uit te wisselen met een kleinere en afzuigen op de verkeerde plaats is op te lossen door een eenvoudige, flexibele zuigarm toe te passen waarmee je naar een veel lager debiet kunt. In het kader van optimalisatie bevelen we in bijna alle gevallen aan om speciale membraankleppen toe te passen die snel openen en sluiten en hiermee relatief grote hoeveelheden perslucht besparen. En zo zijn er nog vele voorbeelden van optimalisatie die bijdragen aan kostenverlaging en een gezondere werkomgeving.”

Leren en toepassen

 “Transtech maakt graag gebruik van deze app. Je werkt efficiënt, kunt op basis van het bijbehorende rapport goed communiceren met de klant en het belangrijkste: je laat uiteindelijk een goed werkende en veilige installatie achter. Daarbij is hij bij uitstek geschikt om te visualiseren wat het effect is van bepaalde maatregelen op bijvoorbeeld het energieverbruik of de levensduur. Ik verwacht dat we zelf in de aankomende jaren ook steeds meer mogelijkheden zullen ontdekken en verbanden kunnen leggen tussen de gemeten waarden en andere factoren zoals omgeving, type machine, media enzovoorts. Interessant en waardevol.”

Deel dit bericht

Dit artikel is gepubliceerd door

ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. Transtech levert industriële ontstoffing met Eurofilter stoffilter installaties. Ook doen...

Gerelateerde berichten