Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Zwenkafsluiters in vergassingsinstallatie

Zwenkafsluiters in vergassingsinstallatie
13 mrt 2019  |
Bij het verwerken van biomassa in vergassings- en pyrolyse-installaties komen syngassen en koolmonoxide vrij. Het is dan ook een vereiste dat deze gassen in gecontroleerde omstandigheden binnen het systeem blijven.

Hierbij ligt de uitdaging in de toevoer van de biomassa in de reactor via de taktsluis. Cruciaal punt daarbij is een goede afdichting tussen hopper en entree. Bij deze systemen, die onder een lichte overdruk werken, is het terugstromen van gassen een vaker voorkomend probleem. Met name de terugstroom van koolmonoxide is gevaarlijk. Ook dient het gebruik van stikstof als spermedium tot een minimum te worden beperkt. Hiervoor is een goede afsluiting naar zowel de hopper als naar buiten toe vereist. In 2014 en 2016 heeft Adbulco zwenkafsluiters geleverd voor de verwerking van verschillende biomassa-installaties. Recente evaluaties geven een positief beeld: de afsluiters werken naar volle tevredenheid en voldoen aan de veiligheidseisen.

Een zwenkafsluiter is een schuifafsluiter waarbij de schuifplaat geheel in het afsluiterhuis blijft. Het gepolijste schuifblad maakt een draaiende beweging op een as en glijdt over rollen of geleidingsnokken. Deze nokken kunnen eenvoudig en nauwkeurig worden ingesteld. Deze afsluiter heeft daarmee een volle doorlaat en in de productdoorgang zijn verschillende afdichtingen mogelijk. Van ‘metaal op metaal’, productdicht en met statische seal tot aan gasdicht, met opblaasbare seal en drukdicht. Doordat de afdichting is gemonteerd in de bovenzijde van het afsluiterhuis bevindt deze zich buiten de materiaalstroom. De al dan niet opblaasbare afdichtingen zijn in diverse kwaliteiten leverbaar. De zwenkafsluiter zelf heeft slechts één afdichting naar buiten: die aan de as. Deze ronde as is goed gasdicht af te sluiten. Het afsluiterhuis is zodanig geconstrueerd dat aan de bovenzijde voldoende ruimte is gemaakt om het schuifblad te kunnen draaien. De onderzijde is uitgevoerd op een manier dat het verdrongen product goed kan uitstromen, zonder daarbij te verklemmen.

Dit alles maakt zwenkafsluiters bijzonder geschikt voor het druk- en gasdicht afsluiten van een droge productstroom in vrije val transportsystemen van bijvoorbeeld een silo naar een drukvat, of naar een reactor. De gesloten constructie en grote verdringingsruimte maken het mogelijk om een statische productkolom te doorsnijden. Door het toepassen van een opblaasbare afdichting is de zwenkafsluiter druk- en gasdicht tot een drukverschil van maximaal 6 bar. Zwenkafsluiters kunnen worden toegepast in systemen met hoge temperaturen tot 1000°C en in ATEX omgeving conform EC richtlijn 94/9/EC zone 21 en 22. De afsluiter kent daarnaast een grote doorstroomcapaciteit met een gering drukverlies en een goed afsluitbare schuifplaat. De afsluiters zijn in vele materialen te verkrijgen en kennen een modulaire opbouw, waardoor deze makkelijk te integreren zijn in bestaande installaties.

Voordelen van een zwenkafsluiter:

 • Gas- en productdichte doorlaat
 • Gas- en productdicht naar de buitenzijde
 • Geschikt voor droge en grove producten
 • Grote doorstroomcapaciteit
 • Gering drukverlies
 • Modulair ontwerp
 • Geen open hoeken waar product kan achterblijven
 • Verkrijgbaar in vele materialen
 • Atex volgens EC richtlijn 94/9/EC zone 21 en 22

Voordelen ten opzichte van plaatafsluiter:

 • Vraagt minder inbouwhoogte en -ruimte
 • Lagere aanschafwaarde

Deel dit bericht

Dit artikel is gepubliceerd door

Adbulco is een specialist in mogelijkheden en oplossingen voor de stortgoedindustrie. Meer dan 40 jaar ervaring met gassen, vloeistoffen, poeders, granulaten, mineralen en andere droge stortgoederen staat garant voor inventieve en bewezen oplossingen. Adbulco biedt...

Gerelateerde berichten