Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Na 80 jaar tabletten maken weten we eindelijk hoe het moet

Na 80 jaar tabletten maken weten we eindelijk hoe het moet
Iedere keer blijkt opnieuw dat de combinatie van een vakinhoudelijk interne opleiding, gecombineerd met onderzoek aan produkteigenschappen en processen binnen uw bedrijf een win-win-win situatie oplevert.

Zeer onlangs hebben wij weer een opleidings- en adviestraject mogen afsluiten bij een bedrijf dat veel problemen ondervond met productieprocessen, het gedrag van poedervormige materialen en eindprodukten die niet aan de gestelde eisen konden voldoen.  Bij deze onderneming waren het vooral de tabletten die problemen opleverden. Zo was een regelmatig terugkerend probleem dat tijdens de testfase de tablet aan alle (kwaliteits)eisen voldeed, maar het met opschalen dan toch mis ging. Zo bleek de samenstelling niet constant of vielen de tabletten spontaan uit elkaar. De ene keer door teveel druk, de andere keer door te weinig, maar meestal door onbekende oorzaak. Goed mengen, compacteren en tabletteren zorgen in veel productiebedrijven voor de nodige hoofdbrekens. Het gedrag van de poedervormige producten is soms erg onvoorspelbaar. Temperatuur, relatieve vochtigheid, vetgehalte zijn niet de enige variabelen.

Het stortgewicht is relevant, evenals de vorm van de ingrediënten.  Al deze eigenschappen willen voor dezelfde soort grondstoffen per grondstofleverancier nogal eens verschillen. Dus dezelfde grondstof die wordt betrokken van een andere leverancier kan weleens over geheel andere stortgoedkarakteristieken beschikken. Ook verandert de samenstelling door bijvoorbeeld transport. Grondstoffen worden goed door elkaar gehusseld in zakken of big bag. Bij aflevering is de bovenste laag anders van samenstelling dan de onderliggende lagen.

Alleen al omdat het stortgewicht van het ene ingrediënt afwijkt van de andere. De instellingen voor dezelfde tablet, of het nu om de test gaat of een vorige charge, voldoen dan niet meer. En dan de menger. Welke mengerprincipe is het meest geschikt voor de beoogde ingrediënten, respectievelijk beoogde eindproduct? Is deze wel goed afgesteld? Hoe goed wordt ie onderhouden? Want dat ligt allemaal veel kritischer bij poeders dan wordt onderkend. Sommige mengers moeten elk uur worden gereinigd, maar vaak vindt men een keer per dag ruim voldoende.

Er zijn zoveel variabelen dat het bijna onmogelijk lijkt om tot de ideale oplossing te komen. Eigenlijk begint het al bij analyse van de aard, samenstelling en vorm van de aangeleverde grondstoffen. Daarmee wordt al een goede eerste stap gezet naar het voorkomen van de meest voorkomende vraagstukken. Maar dat heeft natuurlijk alleen zin als je in staat bent om de resultaten van de analyse goed te interpreteren. Als je weet wat de invloed is van een deeltje dat vierkant of stervormig is, vetter of juist droger, hoger van gewicht of veel lager, grotere of kleinere deeltjesgrootte etc. etc. Dit alles is van invloed op o.a. de instellingen van de menger en de tabletteermachines.  Maar helaas beschikken veel operators en productontwikkelings-medewerkers niet over voldoende kennis en inzicht om met de stortgoedkarakteristieken en het stromingsgedrag van hun grondstoffen om te gaan. Te vaak nog worden tabletten dan maar gemaakt op basis van de ‘trial en error’ methode en is frustratie vaak hun deel.

Als bedrijven ons hiermee benaderen voeren wij eerst een intake gesprek en een bezoek aan de productie om de problemen en het machinepark in kaart te brengen. Tevens worden de medewerkers gepeild op hun kennis en kennisbehoefte. Vervolgens stellen wij een cursusprogramma voor de medewerkers samen, doen onderzoek naar de produkteigenschappen van de belangrijkste of problematische grondstoffen (zoals stortgewicht, storthoek, deeltjesgrootte, homogeniteit, vochtgehalte en stortgoedgedrag voor en na mengen en/of tabletteren).

De onderzoeksresultaten en verbeterpunten op het gebied van handling en processing worden tijdens het cursustraject gepresenteerd en bediscussieerd zodat alle medewerkers bij het verbetertraject worden betrokken. Bij gecompliceerde trajecten kan het om een meerdaagse cursus gaan. Ook nazorg in de vorm van advies is geen uitzondering. Maar dat het de investering in tijd en geld waard is staat buiten kijf zo bleek ook uit de kennishonger en het enthousiasme van het hierboven genoemde bedrijf. “Wij maken al 80 jaar tabletten. Vaak gaat het goed, soms heel erg fout. Waarom het goed gaat weten we niet. Ook niet waarom het fout gaat. Nu na deze cursus van Technotrans weten we na 80 jaar eindelijk hoe we een tablet moeten maken zonder er eerst een heleboel weg te moeten gooien”.

Andere thema’s

  • De thema’s die Technotrans aanbiedt op het gebied van de handling van poeders, korrels en granulaten zijn (eventueel gecombineerd):
  • Stortgoedkarakterisering en stromingsgedrag (waaronder het vullen en legen van silo’s)
  • Pneumatisch transport en/of mechanische transportsystemen
  • Ontstoffingstechnieken
  • Mengen van poedervormige materialen en tabletteren

Voor meer informatie

Technotrans, institute for technology transfer BV 

Email: info@technotrans.nl

Tel. +31 (0)10-2341082

Deel dit bericht

Dit artikel is gepubliceerd door

Technotrans, Institute for Technology Transfer is al sinds 1992 een gewaardeerd en op de industriële werkpraktijk gericht kennisinstituut voor technici op MBO+, HBO en Academisch niveau. Ons cursusprogramma is breed en hoofdzakelijk gericht op de...

Meer van Technotrans Institute for Technology Transfer BV